הרצאות/וידאו

kma-taxlaw
Discover how Keren Martsiano is driving innovation...

30.3.22

Discover how Keren Martsiano is driving innovation in International tax and the impact it’s having on the market. Their forward-thinking approach and commitment to excellence provide valuable lessons for anyone looking to make a difference. An inspiring conversation on market impact

להמשך קריאה >
kma-taxlaw
היבטי מע"מ בתיירות משתנה ובעסקאות במדיה הדיגיטלית...

30.3.22

ביום 30.3.33, יום ד', התקיים שידור ישיר מיוחד ששודר בעמוד הפייסבוק של מחוז תל אביב – לשכת עורכי הדין בישראל בנושא היבטי המע"מ בתיירות המשנה את פניה ובעסקאות במדיה הדיגיטלית המעמידות במבחן מונחים בחוק שיש ליתן להם פרשנות תואמת זמנה..

להמשך קריאה >
kma-taxlaw
שידור מיוחד של ועדה מצולמת בנושא מע"מ...

5.1.22

ביום 5.1.2022, יום ד', התקיים שידור ישיר מיוחד ששודר בעמוד הפייסבוק של מחוז תל אביב – לשכת עורכי הדין בישראל בנושא סוגיות המע"מ בפסיקה לשנת 2021. במסגרת הרצאתה, סקרה עו"ד מרציאנו את הפסיקה המשמעותית שניתנה במהלך שנת 2021, תוך דיון על הקושיות והאתגרים שסוגיות אלה מעוררות.

להמשך קריאה >
kma-taxlaw
שידור מיוחד של ועדה מצולמת בנושא מע"מ...

14.2.21

ביום 14.2.21, יום א', התקיים שידור ישיר מיוחד ששודר בעמוד הפייסבוק של מחוז תל אביב – לשכת עורכי הדין בישראל בנושא סוגיות המע"מ בפסיקה ובהחלטות רשות המסים לשנת 2020. במסגרת הרצאתה, סקרה עו"ד מרציאנו את הפסיקה המשמעותית שניתנה במהלך שנת 2020, החלטות מסוי, תוך דיון על הקושיות והאתגרים שסוגיות אלה מעוררות.

להמשך קריאה >
kma-taxlaw
שידור מיוחד של ועדה מצולמת בנושא מע"מ...

28.12.20

ביום 28.12.20, יום א', התקיים שידור ישיר מיוחד ששודר בעמוד הפייסבוק של מחוז תל אביב - לשכת עורכי הדין בישראל בנושא עמדת רשות המסים ביחס להיבטי המע"מ בצל הקורונה.

להמשך קריאה >
kma-taxlaw
היבטי חבות במע"מ בבחינת כדאיות כלכלית של...

8.11.20

שידור מיוחד של הרצאתה של עו"ד קרן מרציאנו בנושא היבטי מע"מ בעסקאות נדל"ן: השפעת מע"מ בבחינת כדאיות כלכלית של פרויקטים במקרקעין.

להמשך קריאה >
kma-taxlaw
שידור מיוחד של ועדה מצולמת בנושא מע"מ...

19.7.20

ביום 19.7.20, יום א', התקיים שידור ישיר מיוחד ששודר בעמוד הפייסבוק של מחוז תל אביב - לשכת עורכי הדין בישראל בנושא מע"מ בצל הקורונה...

להמשך קריאה >
kma-taxlaw
השפעות חוקי המס: מס שבח, מס הכנסה...

02.06.19

ביום ראשון 2.6.19 בשעה 16:30-19:30ברח דניאל פריש 10 בתל אביב ישיבה משותפת של ועדת מע"מ במחוז תל אביב וועדת מסוי מקרק...

להמשך קריאה >
kma-taxlaw
פרוצדורה מהותית בהליכים משפטיים מול מנהל מע"מ

17.03.19

ביום ראשון 2.6.19 בשעה 16:30-19:30ברח דניאל פריש 10 בתל אביב ישיבה משותפת של ועדת מע"מ במחוז תל אביב וועדת מסוי מקרק...

להמשך קריאה >